Elektronické služby MEUBV

Agregátor obsahu

Zpět

3. zasedání Zastupitelstva města Břeclav

Název zasedání
3. zasedání Zastupitelstva města Břeclav
Číslo zasedání
3
Termín konání
30.01.2019
Místo konání
č. 112

Dokumenty zasedání

Body programu

PořadíNázev bodu programuDokumenty
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 2. zasedání ZM
4. Schválení programu zasedání
5. Kontrola úkolů
6. OSČ_Nabídkové řízení - MHD Důvodová zpráva.pdf 176,8 kB
06_OSČ_příloha č.1 MHD 1.část.pdf 59,9 MB
06_OSČ_příloha č.1_MHD 2.část.pdf 43,5 MB
06_OSČ_příloha č.1_MHD 3.část.pdf 48,8 MB
Návrh usnesení Zastupitelstvo č. 1 k verzi materiálu č. 1.pdf 161 kB
7. OKT_Delegování zástupce města na valnou hromadu a navržení členů do představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Důvodová zpráva.pdf 195,8 kB
Návrh usnesení Zastupitelstvo č. 1 k verzi materiálu č. 1.pdf 393,5 kB
8. OKT_Darovací smlouva - Childern´s laugh - nadační fond Důvodová zpráva.pdf 193,5 kB
Darovací smlouva - Childern´s laugh.pdf 519,8 kB
Návrh usnesení Zastupitelstvo č. 1 k verzi materiálu č. 1.pdf 113,1 kB
9. Závěr